Fuktproblem – Sick Building Syndrome (SBS)

Helsefarene med fuktig miljø og mugg har vist seg å være større enn tidligere antatt. Giftige muggsporer kan forårsake allergiske plager, og et fuktig miljø kan gi problemer med slimhinner: sviende øyne, tett nese, vondt i halsen m.m. Alvorlige plager med hodepine, døsighet, konsentrasjonsproblemer, hukommelsestap og dårlig allmenntilstand kan også skyldes fuktproblemer i hus, ifølge nyere observasjoner.

En rå og fuktig kjeller gir dessuten høyere energikostnader – fuktig luft krever mer oppvarming enn tørr luft.

Oppstigende fuktighet fra grunnen finnes i de fleste murverk og grunnkonstruksjoner og oppstår når fuktigheten i grunnen og bygningen forsøker å skape likevekt. Dette fenomenet opptrer i flere former i naturen: Temperatur - varme spres fra varmt til kaldt. Elektrisitet - positiv lading strømmer til den negative. Vann - fukt invaderer tørre flater.

Ved hjelp av kapillærkraften arbeider fuktigheten seg opp fra bakken og gjennom porene i grunnkonstruksjonen og tar med seg skadelige salter. Fuktinnholdet i konstruksjonen varierer stadig, og denne omvekslende fuktingen og tørkingen får saltene til å ekspandere og trekkes sammen. En prosess som bryter ned murverk, gips og maling. Store mengder fuktighet som avdunster på veggene, viser seg som en overflate av saltrester. Andre tegn er dårlig lukt, avskallende maling og i verste fall muggflekker.

Mange eiendommer har utilstrekkelig drenering og fuktsperre. Å få bukt med oppstigende fuktighet fra grunnen forbindes med omfattende og dyre inngrep på tomt og hus. Active Dry Tech-metoden gir en alternativ løsning på fuktproblemene. Hvorfor motarbeide naturlovene, når man kan utnytte dem til sin egen fordel?

Mer informasjon om fukt i kjeller, se fuktfakta.se

Illustration Före