Bevist funksjon

Norges byggforskningsinstitutt finner at elektroosmose er effektiv. Man har fulgt opp en installasjon med målinger i over seks år, og konkluderte med at anlegget bidrar til å redusere nivået av fuktighet i betongen. Her er deres uttalelse i korte trekk:

"Norges byggforskningsinstitutt, NBI, fikk i 1999 i oppdrag å foreta fuktmålinger i forbindelse med montering av elektroosmoseanlegg i kjellerlokaler for uttørking av fukt. Lokalene var Nygaardsgate 55, Fredrikstad. Oppdragsgiver var Sparebankgårdene AS. Oppdragsgiver er senere endret til Vital Eiendom AS. I denne rapporten rapporteres og vurderes utviklingen av relativ fuktighet (RF) i de første 6 årene etter oppstarten av elektroosmoseanlegget. I innervegger er fukttilgangen lav og betongen er tørket ut til ca 45% RF. I yttervegger er fukttilgangen større, men fuktnivået i betongen holdes under 75% RF.

NBI konkluderer med at Elektroosmoseanlegget i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, bidrar til å markant redusere fuktnivået i betongen. Det anbefales å fortsatt holde anlegget operativt, da en nedkopling/svikt i anlegget vil medføre at fukten i betongen igjen vil stige. Målingene i Nygårdsgaten55, Fredrikstad, viser at et korrekt montert Elektroosmoseanlegg i en egnet konstruksjon/materiale vil kunne bidra til markant å senke materialets fuktighet. Hvor tørr betongen kan holdes er avhengig av Elektroosmoseanleggets effektivitet og fuktpåkjenningen til konstruksjonen. Nygårdsgaten 55 har stor fuktpåkjenning i yttervegger (konstruksjoner under grunnvannsstaden) noe som medfører at Elektroosmoseanlegget stabiliserer fuktnivået på ca 75% RF."

Läs hele rapporten her
Rapport NBI
 

Attachment: