Dokumentasjon

Bor du i et sykt hus?

Bor du i et sykt hus? Dårlig bomiljø kan være skjult årsak til en mengde problemer og plager. Se denne artikkelen for en oversikt over hva et «sykt» hus kan føre til, og hvorfor du bør ta det alvorlig.

Bruksanvisning, Ionegeneratoren

Trenger du bruksanvisning til Ionegeneratoren din? Du kan laste ned en PDF av denne her! Ta kontakt hvis du lurer på noe mer.

NBI`s rapport om effekt av elektro osmose anlegg

Norges byggforskningsinstitutt (NBI) rapport om effekten av montering av elektroosmoseanlegg i kjellerlokale.

Norges byggforskningsinstitutt, NBI, fikk i 1999 i oppdrag å foreta fuktmålinger i forbindelse med montering av elektroosmoseanlegg i kjellerlokaler for uttørking av fukt. Lokalene var Nygaardsgate 55, Fredrikstad. Oppdragsgiver var Sparebank-gårdene AS. Oppdragsgiver er senere endret til Vital Eiendom AS. I denne rapporten rapporteres og vurderes utviklingen av relativ fuktighet (RF) i de første 6 årene etter oppstarten av elektroosmoseanlegget.

I innervegger er fukttilgangen lav og betongen er tørket ut til ca 45% RF. I ytter-vegger er fukttilgangen større, men fuktnivået i betongen holdes under 75% RF. NBI konkluderer med at Elektroosmoseanlegget i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, bidrar til å markant redusere fuktnivået i betongen. Det anbefales å fortsatt holde anlegget operativt, da en nedkopling/svikt i anlegget vil medføre at fukten i betongen igjen vil stige. Målingene i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, viser at et korrekt montert Elektroosmoseanlegg i en egnet konstruksjon/materiale vil kunne bidra til markant å senke materialets fuktighet. Hvor tørr betongen kan holdes er avhengig av Elektroosmoseanleggets effektivitet og fuktpåkjenningen til konstruksjonen.

Nygårdsgaten 55 har stor fuktpåkjenning i yttervegger (konstruksjoner under grunnvannsstaden) noe som medfører at Elektroosmoseanlegget stabiliserer fuktnivået på ca 75% RF.

Se og last ned rapporten til venstre her (nederst hvis nettbrett eller mobil)!