Metoden vi bruker

Active Dry Tech

Metoden er ren, stillegående og billig i drift. Systemet avfukter vegger og fundamenter ved å bruke små elektriske pulser for å lade vannet med positive ioner. Det positive vannet ledes tilbake ned mot den negative omkringliggende jorden. Vannet presses dermed ut av veggen. De positive ionene hindrer også vannet i å trenge inn.

Passer for større bygninger og villaer. 

Elektroosmose

Teknologien for uttørking av store bygg med systemer basert på elektroosmose har vært brukt i mange år. Det første patentet ble registrert allerede på 1960-tallet. Det svenske veivesenet bruker metoden for å tørke veikanter der det ikke er mulig å drenere.

Systemet vårt er en videreutvikling der den komplekse teknologien er nedskalert til et format som passer villaer og andre eiendommer.

Metoden er vitenskapelig testet av Norges byggforskningsinstitutt, NBI (se avsnitt helt nederst på denne siden).

En installasjon er vurdert over 6 år i en større eiendom i Fredrikstad i Norge. Ytterveggene var plassert under vannbordet. Fuktproblemene var store. Rapporten viser at et korrekt installert elektroosmosesystem reduserer fuktigheten betydelig. NBI bemerker at innerveggene i eiendommens kjeller har tørket opp til 45 % relativ luftfuktighet, RF. I ytterveggene er fukttilførselen høy, men fuktnivået i betongen holdes under 75 % RF.

NBI anbefaler fortsatt drift, da luftfuktigheten ellers vil stige igjen.

Fordeler med Active Dry Tech-metoden

 • Tørt uten å grave
 • Garantert resultat innen 90 dager
 • 10 års garanti
 • Rask installasjon
 • Kontroll av kostnadene
 • Fuktighetskontroll
 • Kan også tørke gulvet to meter fra veggen
 • Fungerer i betong, tegl, sement og stein
 • Du ødelegger ikke hagen din
 • Mindre risiko for oppgjør
 • Strømforbruk ca. 50-100 NOK pr. år
Play Video

Informasjonsvideo

Klikk for å spille av en video som forklarer konseptet nærmere. Trenger du mer informasjon/dokumentasjon er det bare å ta kontakt, vi svarer gjerne på spørsmål.

NBI har dokumentert effekten

Norges byggforskningsinstitutt, NBI, fikk i 1999 i oppdrag å foreta fuktmålinger i forbindelse med montering av elektroosmoseanlegg i kjellerlokaler for uttørking av fukt. Lokalene var Nygaardsgate 55, Fredrikstad. Oppdrags-giver var Sparebank-gårdene AS. Oppdragsgiver er senere endret til Vital Eiendom AS. I denne rapporten rapporteres og vurderes utviklingen av relativ fuktighet (RF) i de første 6 årene etter oppstarten av elektroosmoseanlegget.

I innervegger er fukttilgangen lav og betongen er tørket ut til ca 45% RF. I ytter-vegger er fukttilgangen større, men fuktnivået i betongen holdes under 75% RF. NBI konkluderer med at Elektroosmoseanlegget i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, bidrar til å markant redusere fuktnivået i betongen. Det anbefales å fortsatt holde anlegget operativt, da en nedkopling/svikt i anlegget vil medføre at fukten i betongen igjen vil stige. Målingene i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, viser at et korrekt montert Elektroosmoseanlegg i en egnet konstruksjon/materiale vil kunne bidra til markant å senke materialets fuktighet. Hvor tørr betongen kan holdes er avhengig av Elektroosmoseanleggets effektivitet og fuktpåkjenningen til konstruksjonen.

Nygårdsgaten 55 har stor fuktpåkjenning i yttervegger (konstruksjoner under grunnvannsstaden) noe som medfører at Elektroosmoseanlegget stabiliserer fuktnivået på ca 75% RF.

Last ned rapporten fra Norges byggforskningsinstitutt her.